ÖĞRENCİ SÜRÜŞ EĞİTİM SÖZLEŞMESİ

Madde 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sürüş eğitimi alacak öğrencinin, kendisine veya Adarat’a veya Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.’ye (“Suzuki”) ait motosikletlerin eğitim amaçlı test/deneme sürüşü için öğrenciye teslim edilmesi ve buna dair esaslar işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturur.

Madde 2. MOTOSİKLETLERİN KULLANIMI

  • Öğrenci düzenlenen eğitim aktivitesine kendi rızası ile katıldığını kabul eder.
  • Eğitime katılan öğrenci yaptığı kazalardan kendisi sorumlu olduğunu ve doğacak tüm maddi manevi ve fiziki zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve 3. Şahıslara ve çevreye vereceği zararları kendisinin karşılayacağını kabul eder.
  • Öğrenci, Eğitim sürüşü aktivitesini gerçekleştirecek düzeyde sağlık durumumun iyi olduğunu, aracın kontrolünü zorlaştıracak ve yol sürüşlerinde tehlike yaratacak herhangi bir sağlık sorununun ya da engelinin olmadığını, ehliyet almak için gerekli görüş sağlığına sahip olduğunu beyan eder.
  • Öğrenci, sürüş eğitimine katılmak, sürüşü sürdürmek veya yarıda bırakmak konusunda kararları kendi verecek ve bunların neticesinde tamamen kendi sorumlu olacağını kabul eder.
  • Öğrenci, hareketlerinin kendime, başkalarına veya çevreye zarar verecek, kendinin ve/veya başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak bir duruma gelmesi halinde eğitim yetkilileri tarafından bu sürüşten ihraç edilebileceğini bilir ve bu durumu kabul ve beyan eder.
  • Öğrenci, Sürüş sırasında eğitmenler tarafından bildirilecek sözlü ve yazılı tüm talimatlara harfiyen uyacağını, tüm kanun , yönetmelik , yönerge ve talimatlara uygun olarak hareket edeceğimi kabul ve beyan eder.
  • Öğrenci, sürüş sırasında kendi veya üçüncü kişilerin kasıt veya ihmali veya dikkatsizliği nedeniyle, gerek kendisini gerek üçüncü kişilerin uğrayabileceği ve vücut bütünlüğünü etkileyecek her türlü yaralanmalar dahil tüm zararları ve tedavi masraflarını somut olaya göre kendisinin karşılayacağını, bu nedenle ADARAT’ ın veya Suzuki’nin hiç bir  suretle hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
  • Öğrenci, aşağıda yazılı iletişim bilgilerimin ADARAT, SUZUKI MOTORULU ARAÇLAR PZ AŞ, AYTEMİZ ve TREND Motosiklet Pazarlama AŞ tarafından kullanılmasına izin verir.

İşbu metinde yer alan her bir madde tarafımca okunup dikkatlice değerlendirildikten ve bunlarla ilgili gerekli açıklamaların yetkililerce yapıldıktan sonra özgür irademle iş bu eğitimi almaya karar vermiş bulunmaktayım.

KATILIMCININ :

Adı / Soyadı          :

Telefon no            :

E-mail Adresi        :   

İkamet İli / İlçesi   :

Mevcut Kullandığı Motosiklet Marka ve Model ve Model yılı :

Tarih                     :

İmza                      :

Acil durumda aranılacak kişi :

Adı / Soyadı         :

Telefon                 :